Nükleoplasti

Nükleoplasti, diskin içine görüntüleme yöntemleri  altında özel bir elektrotla ulaşıldıktan sonra aralıklı radyo dalgalarına benzer bir akımın verilmesi işlemidir. İşlemin amacı disk içindeki basıncı düşürmek yoluyla diskin fıtıklaşan bölümünün disk aralığına doğru çekilmesini (shrink) sağlamak ve böylece ağrıya neden  olan sinir baskısını ortadan kaldırmaktır. Nükleoplasti, ameliyatsız bel fıtığı tedavisinde bilimsel, güvenilir ve etkili bir yöntemdir.

Kliniğimizde, ameliyatsız bel fıtığında radyofrekans yöntemiyle yapılmaktadır. Nükleoplasti işlemini daha çok orta hat bel fıtıklarında uygulamayı tercih etmekteyiz.

İşlem öncesinde ciddi bir hazırlığa gerek yoktur. İşlem lokal anesteziyle olur ve işlem süresi 15-20 dakikadır. Hastalar işlem sonrası yaklaşık 30 dakikalık bir gözlemden sonra evlerine gönderilmekte ve iki gün dinlenmeleri önerilmektedir. Yan etkileri çok seyrektir.   Kanama, sinir hasarı gibi ciddi sorunlara neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Enfeksiyon ise oldukça ender görülen bir durumdur. Detaylı görsel bilgi için üç boyutlu animasyon videomuzu izleyebilirsiniz

Op. Dr. M. Levent Deniz 2021. Tüm Hakları Saklıdır.

×