Epidural Enjeksiyon

Bel fıtığı ve omurga kanal daralması, omurilik kanalının içindeki sinir köklerine bası yaparak ağrıya sebep olur. Epidural enjeksiyon ağrıya yol açan bu basının oluştuğu bölgeye, görüntüleme yöntemleri altında özel bir kanülle ulaşılarak bir ilaç kombinasyonu (steroid, lokal anestezik, hyaluronidaz, hipertonik NaCl) verilmesi işlemidir. Amaç, o bölgedeki ödemin ve enflamasyonun azaltılması, varsa yapışıklıkların çözülmesi ve fıtık dokusunun regresyonu (küçülmesi) yoluyla ağrıya yol açan basının ortadan kaldırılmasıdır. Lomber epidural steroid enjeksiyonu, ameliyatsız bel fıtığı tedavisinde bilimsel, güvenilir ve çok etkili bir yöntemdir.

İşlem, öncesinde ciddi bir hazırlık gerektirmez. Epidural steroid enjeksiyonu lokal anesteziyle olur ve işlem süresi 10-15 dakikadır. Hastalar, işlem sonrası yaklaşık 30 dakikalık bir gözlemden sonra evlerine gönderilmekte ve iki gün dinlenmeleri önerilmektedir. Yan etkileri çok seyrektir. Sınırlı bir alana verilmesi ve sistemik yayılımının çok az olması nedeniyle steroide bağlı yan etkiler hemen hiç görülmez. Enfeksiyon ise oldukça ender görülen bir durumdur. Kanama, sinir hasarı gibi ciddi sorunlar neredeyse hiç görülmemektedir.

Kliniğimizde üç farklı lomber epidural enjeksiyon tekniği uygulanmaktadır.

Transforaminal Epidural Enjeksiyon 

Bel fıtıklarında, çok etkili olan bir yöntemdir. Sadece fıtığın ve sinir sıkışıklığının olduğu çok sınırlı bir alana uygulanır (Nokta atışı). Özellikle yeni başlamış bel fıtıklarında yüksek bir başarı oranına sahiptir.

İnterlaminar Epidural Enjeksiyon  

Yaygın olarak kullanılan eski bir tekniktir. Merkezimizde bu tekniği birden çok seviyeyi tutan omurga kanal daralması ve bel fıtıklarında uygulamayı tercih etmekteyiz.

Kaudal Epidural Enjeksiyon 

Alt seviyeleri tutan bel fıtığı ve omurga kanal daralması olan hastalarda uygulamayı tercih ettiğimiz bir tekniktir.

Op. Dr. M. Levent Deniz 2021. Tüm Hakları Saklıdır.

×